Här hittar du bilder från utförda uppdrag.

Förhoppningsvis kan de bidra till idéer och inspiration.

Proffs på kakelugnar och teknik för uppvärmning av hus

En kakelugn får nytt liv... (klicka för större bilder)

Renovering & Installation av kakelugnar, kaminer & skorstenar  - Murning av spisar - Försäljning & inköp